Hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Thủy
Trần Thị Thanh Thủy

Ngày sinh: 4/10/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hương Gia - Phú Cường - SS- HN

Trình độ: 12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0368283898

Phó hiệu trưởng

Tạ Thị Nghi
Tạ Thị Nghi

Ngày sinh: 1/1/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thuỵ Hương - Phú Cường - SS- HN

Trình độ: 12/12

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0977640008

Email liên lạc: nghimnsocson@gmail.com

Nguyễn Thị Sính
Nguyễn Thị Sính

Ngày sinh: 17/7/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thôn Trung - Thanh Xuân - SS - HN

Trình độ: 12/12

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0972498029

Email liên lạc: nguyenthisinh74@gmail.com

Trường Mầm non Phú Cường A

Địa chỉ: Thụy Hương, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích